Veiligheidscontrole Waarom Als boom eigenaar bent u verantwoordelijk voor uw bomen.  Dit betekent dat op het moment dat er bijvoorbeeld een tak  uit uw boom valt of uw boom geheel omvalt (en er is sprake  van schade) u hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Controle Bij de boom veiligheidscontrole worden vaste gegevens (locatie, boomsoort,  enzovoorts.) geïnventariseerd. Vervolgens wordt de boom op uitwendig zichtbare gebreken onderzocht.  Rapportage De verzamelde gegevens bij het controleren worden in een overzichtelijk  rapport vastgelegd en opgeslagen. Dit rapport dient als bewijs van controle en als hulpmiddel bij de volgende  controle om te onderzoeken of er veranderingen zijn opgetreden. In deze rapportage staat uitdrukkelijk vermeld welke maatregelen worden  geadviseerd en welke urgentie hieraan is verbonden. Nader onderzoek Als de ‘reguliere boom veiligheidscontrole niet voldoende duidelijkheid  verschaft dan wordt in de rapportage een nader onderzoek geadviseerd. Omgevallen bomen zorgen  voor hinder. De boom is  volgens in stukken gezaagd  en aan de kant van de weg  gelegd. Kort daarna kreeg  de alarm dienst de tweede  melding binnen van een  omgevallen boom, ook  deze boom is in stukken  gezaagd en aan de kant  gelegd. Het verkeer kon  daarna gewoon weer  doorstromen.  2013 © Eddy Glerum Boomverzorging In de Stack 13 | 6414 PB Heerlen | T +31(0)6 48 599 18 Design & hosting door LuMa Webdesign