Het onderhouden van bomen Het verzorgen van bomen bestaat voornamelijk uit het bieden  van een geschikte groeiplaats en het begeleiden van de  ontwikkeling. (meestal door snoei)  In principe behoeft een boom geen snoei. Als een boom in  een natuurgebied staat, of anderszins buiten bereik van  verkeer, huizen en/ of andere obstakels, dan is er weinig snoei nodig. Het snoeien van bomen wordt voornamelijk uitgevoerd in het belang van de  omgeving van de bomen. Wij zijn gespecialiseerd in het op de juiste manier verzorgen van bomen in  'kunstmatige' situaties zoals naast huizen, langs wegen, in parken,  kerkhoven enz. Begeleidingssnoei Snoei van jonge bomen tot aan de volwassen fase. Gericht op een goede ontwikkeling van de boom, mede bepaald door  randvoorwaarden zoals; bebouwingen, doorrijdhoogte, enz.  Onderhoudssnoei  Snoei van volwassen bomen. Gericht op handhaven of verkrijgen van stabiele/ veilige bomen in  samenspraak met hun directe omgeving.  Knot-, leid-, en fruitbomensnoei  Gericht op het verkrijgen/ in stand houden van specifieke cultuurvormen en/  of vruchtdracht.  Bijvoorbeeld dakvormen, knotbomen maar ook hagen enz. Iedereen weet dat het snoeien van bomen op basis van een ad-hoc  beleid duur is en niet ten goede  komt aan het bomen bestand. Een goede planning in combinatie met de juiste kennis van bomen is van  essentieel belang voor het efficiënt beheren van een bomen bestand. Door op deze wijze boomonderhoud uit te voeren worden uw bomen niet alleen op het juiste moment  onderhouden, maar worden ook de benodigde budgetten voor het  boomonderhoud voor een lange  periode inzichtelijk gemaakt.     2013 © Eddy Glerum Boomverzorging In de Stack 13 | 6414 PB Heerlen | T +31(0)6 48 599 18 Design & hosting door LuMa Webdesign