Diensten Om het goed te kunnen doen moet de boomverzorger  niet  alleen veel kennis hebben van de boom als levend organisme.  Het is ook belangrijk dat de boomverzorger weet hoe hij veilig   in en rond een boom kan werken. Ook weet de  boomverzorger hoe hij zelfs in de moeilijkste situaties de  takken en stammen aan de grond kan krijgen zonder gebouwen, schuurtje of  andere obstakels te beschadigen.   Waarom zou een boom gesnoeid moeten worden? Daar kunnen meerdere  redenen voor zijn. Meestal wordt een boom gesnoeid omdat de boom voor de mensen of  eigenaren te groot wordt. In principe hoeft het 'klein' houden van een boom  geen nadelige gevolgen voor de boom te hebben. Het is echter wel belangrijk  dat men vroeg begint met snoeien. Het komt veel te vaak voor dat mij  gevraagd wordt een boom te snoeien die al de volwassen proporties heeft  bereikt. Dit kan wel gedaan worden, dan heet het kandelaberen. Echter ik  ben er geen voorstander van. Het is namelijk veel beter om vanaf jongs af  aan de boom in de gewenste vorm te snoeien. Dan hoeven er maar weinig  takken en alleen kleine takken afgezaagd te worden...  Eventueel kan er in sommige situaties ook wortelsnoei worden toegepast. Dit  is veel beter voor de boom. De veiligheid van een boom kan ook een reden zijn om een boom te snoeien.  Het kan soms zijn dat een boom ligt gehouden moet worden in de kroon of  dat een bepaalde 'zwakkere' takken (b.v. met plakoksels) uit een boom  gehaald moeten worden om te voorkomen dat er takken uit de boom vallen  of dat de gehele boom omvalt en daarbij zaken op de grond beschadigd.  Hierbij geldt ook: haal altijd de boomverzorger er op tijd  bij, zodat deze niet  heel veel en hele dikke takken uit de boom hoeft te zagen.  Het verwijderen van bomen Wij verwijderen bomen op alle  denkbare plaatsen. Het onderhouden van bomen Het bieden van een geschikte  groeiplaats en het begeleiden  van de ontwikkeling.   Boom veiligheidscontrole Het inventariseren van vaste  gegevens.(locatie, boomsoort,  enz.) Boom beplanting Wij verzorgen het planten van  bomen (en eventueel andere  beplantingen).       2013 © Eddy Glerum Boomverzorging In de Stack 13 | 6414 PB Heerlen | T +31(0)6 48 599 18 Design & hosting door LuMa Webdesign