Beplanting Wij verzorgen het planten van bomen (en eventueel andere  beplantingen).  Het planten van een boom is de eerste fase in het leven van  een boom waarin het erg belangrijk is goede keuzes te  maken. Bijvoorbeeld met betrekking tot de boomsoort.  Afhankelijk van de bodemgesteldheid op de groeiplaats en de bovengrondse  ruimte, is er soms veel te kiezen maar soms juist ook zeer weinig mogelijk.  Laat u adviseren om de juiste boom op de juiste plaats te planten, zodat  deze optimale toekomst kansen heeft.  Onze diensten met betrekking tot het aanleggen van (boom-) beplantingen:  » Advies » Schets en/ of uitgewerkt ontwerp  » Aanplant  » Levering plantsoen  » Nazorg  Professionele ontwikkeling Bomen zijn een wezenlijk onderdeel van het leefklimaat, ze filteren het  zonlicht, bieden koelte en schaduw bij zonnig weer en luwte wanneer het  waait. De bomen zorgen ook voor een ecologische en recreatieve verbinding  van en naar het buitengebied. De stadsfauna is grotendeels afhankelijk van  de bomen als het gaat om schuil- en verblijfplaatsen. Bomen in de stedelijke  openbare ruimte vervullen daarnaast diverse functies voor bijvoorbeeld  recreatie en verkeersveiligheid en ze zijn mede bepalend voor de  herkenbaarheid en identiteit van gebieden. Stadsbomen zijn dus voor mens  en dier een wezenlijk onderdeel van de leefomgeving. Vandaar dat een plan  voor structurele boombeplanting vaak zinvol is.  2013 © Eddy Glerum Boomverzorging In de Stack 13 | 6414 PB Heerlen | T +31(0)6 48 599 18 Design & hosting door LuMa Webdesign